• Sådan opnår I effektivt styregruppesamarbejde
  • Great Place to Work
  • PL5 - styrk dine lederkompetencer
  • Søger medarbejdere
  • Rammeaftaler
  • Change Management Konference 2017
  • Peak vinder
Oganisatorisk implementering af porteføljesystem

Peak har hjulpet Københavns Lufthavne med at introducere et nyt it-system til porteføljestyring.

Efter den tekniske implementering fulgte en organisatorisk indsats, så folk faktisk også begyndte at bruge systemet.

Selv de bedste projekter mister værdi uden en fælles retning

Måske kender du det: Din organisation har gang i for mange projekter samtidigt. Energien bliver brugt på at få de enkelte indsatser hurtigt i mål, men undervejs glemmer I at løfte blikket og fokusere på helheden. Ressourcerne bliver ikke koordineret på tværs af projekterne, nogle indsatser står i vejen for andre, og gevinsterne udebliver.

Gevinstdrevne projekter og programmer ​– professionelt netværk

Peak Consulting Groups gevinstnetværk er for dig der er aktiv udøver af gevinstrealisering, og søger ny inspiration fra ligesindede.
Vi samler netværksdeltagere fra både den private og offentlige sektor, da udfordringerne ligner hinanden, mere end de adskiller sig.

Peak anbefaler

Projektlederens Formelsamling indeholder 49 værktøjer og på bogens webside ligger digitale udgaver af værktøjerne til direkte brug, herunder tjeklister, skabeloner og skemaer til direkte anvendelse (215,20 ex moms).