• Styregruppe
  • Nyt kursuskatalog
  • Årets Projektdag
  • Danmarks yngste projektledere
  • Søger medarbejdere
  • Sådan opnår I effektivt styregruppesamarbejde
  • Great Place to Work
Oganisatorisk implementering af porteføljesystem

Peak har hjulpet Københavns Lufthavne med at introducere et nyt it-system til porteføljestyring.

Efter den tekniske implementering fulgte en organisatorisk indsats, så folk faktisk også begyndte at bruge systemet.

Selv de bedste projekter mister værdi uden en fælles retning

Måske kender du det: Din organisation har gang i for mange projekter samtidigt. Energien bliver brugt på at få de enkelte indsatser hurtigt i mål, men undervejs glemmer I at løfte blikket og fokusere på helheden. Ressourcerne bliver ikke koordineret på tværs af projekterne, nogle indsatser står i vejen for andre, og gevinsterne udebliver.

Ny publikation: Status på gevinstrealisering i Danmark

Analyse af hvorfor det er svært, og hvad man kan gøre ved det.

Gevinstdrevne projekter og programmer ​– professionelt netværk

Gevinstnetværket er for dig der er aktiv udøver af gevinstrealisering, og søger ny inspiration fra ligesindede fra både den private og offentlige sektor.