Course Details

Managing Benefits™ Foundation

Managing Benefits – gevinstrealisering - er en internationalt anerkendt certificering afstemt med bl.a. PRINCE2® og MSP® metoderne.

 

Gevinster er et kerneelement i projekt- og programledelse, da de ønskede gevinster udgør selve begrundelsen for at investere i initiativer til forandring. Kurset giver dig som er projekt- og programleder, ejer eller sponsor af et projekt eller program vejledning om de principper, praksisser og teknikker, som løfter fokus fra projektets eller programmets leverancer til at styre og realisere de ønskede gevinster, som støtter op om organisationens strategi og målsætninger.

 

På kurset vil du få mulighed for at arbejde med Best Practice til bl.a. identificering af gevinster fra portefølje- til projektniveau samt den naturlige livscyklus for arbejdet med gevinstrealisering.

 

Managing Benefits kurset er opbygget i nøje overensstemmelse med eksisterende Best Practices indenfor projekt-, program- og porteføljeledelse; PRINCE2, MSP, P3O® og MoP®. Kurset går i dybden med gevinstrealisering,  samler erfaringer og eksempler i én samlet pakke samt uddyber udvalgte praksisser og teknikker med henblik på at opnå den optimale gevinstrealisering. 

 

Kursusmål
Kurset er designet til at give deltagerne fyldestgørende forståelse af de principper, teknikker og praksisser, der understøtter effektiv gevinstrealisering:  

 • Indblik i de principper, som vellykkede tilgange til gevinstrealisering er baseret på
 • Forståelse af barrierer for en effektiv gevinstrealisering samt de centrale karakteristika ved en vellykket indsats
 • Viden om relevante teknikker og deres anvendelse.
 • Bestået Managing Benefits Foundation eksamen

Udbytte
Dette 3-dags kursus giver dig grundig viden om gevinstrealisering, herunder:

 • Professionelle kompetencer indenfor gevinstrealisering
 • Forståelse for hvordan gevinstrealisering kan bidrage til en mere optimal sammensætning af porteføljen
 • Færdigheder i at definere realistiske gevinster samt udarbejde business cases, der adresserer forretningsbehov og målsætninger
 • Viden om vejen til at adoptere omkostningseffektive teknikker og praksisser.
 • Indblik i opbygning af en struktur til måling af succes og gevinster

Deltagerprofil
Ledere og andre med ansvar for at sikre realisering af gevinster ved forandringsinitiativer. Senior forandringsledere, strategiske planlæggere, projekt-, program-, og porteføljeledere samt koordinerende stabsmedarbejdere. 

 

Deltagerforudsætninger
Det anbefales, at du har nogen erfaring eller har været involveret i gevinstrealisering portefølje-, projekt- eller programledelse. 

 

Kursusforberedelse
Der kan forventes ca. 20 timers forberedelse.

 

Kursusindhold

Overblik over gevinstrealisering

 • Definitioner, centrale begreber og teknikker
 • Årsagerne til arbejdet med gevinstrealisering
 • Udbredte misforståelser som hæmmer en effektiv gevinstrealisering

Benefits management principles and practices

 • 7 grundlæggende principper for gevinstrealisering
 • 5 praksisser i en livscyklus for gevinstrealisering
 • Eksempler på anvendelse af principper og praksisser
 • Vejledning om implementering af principper og praksisser

Identificering og realisering af gevinster i praksis

 • Gevinstrealisering på såvel porteføljeniveau som individuelt projekt- eller programniveau
 • Identificering gevinster, som skal drive forretningens målsætninger
 • Tilgange til at implementere effektive praksisser for gevinstrealisering samt understøtte fremdrift

 

Managing Benefits Foundation eksamen
40 minutter, 50 multiple-choice spørgsmål, hvor der kræves 25 point eller mere for at bestå (50%). Ingen hjælpemidler.

 

Undervisningsform
Undervisningen veksler imellem gennemgang af teori, dialog og øvelser, hvor de lærte værktøjer sættes i spil.

 

Undervisere og kursussprog
Alle undervisere og materialer er akkrediteret af APMG. Der undervises af en dansk eller engelsk underviser med materialer og eksamen på engelsk

Næste kursus
09 okt - 11 okt 2018 ( 3 dage )
13.500
København Ø , English
TILMELD
Se den fulde kursuskalender HER
Bliv ringet op
Har du spørgsmål eller brug for kompetencerådgivning? Indtast dit telefonnummer eller e-mail, så kontakter vi dig snarest muligt.
Selskab :
Navn :

Telefonnummer / E-mail :

Besvar venligst nedenstående spørgsmål for at fortsætte: