Course Details

Gevinstdrevne projekter i privat og offentlig sektor

Et to dages interaktivt kursus, som henvender sig til projektledere, forandringsledere og interne og implementerings-konsulenter i offentlige organisationer, der vil vide mere om roller, opgaver, proces og metoder til at få gevinsterne til at drive jeres projekter. Teori kommer både fra Managing Benefits © og forskellige forandringsteorier. Øvelser, cases, dilemmaer m.v. baserer sig på  Peak Consulting Groups mangeårige erfaring fra kommuner, stat og regioner.

 

Udbytte

Skarp på succeskriterier, mål, gevinster og leverancer

Du får metoder og evner til at hjælpe styregruppe, projektejere og bruger til at blive knivskarpe på mål og gevinster, de nødvendige forandringer og succeskriterier for leverancer.

I offentlige organisationer er det særligt vigtigt og afgørende for, at modtagerorganisationen, samarbejdsparter og den administrative og politiske topledelse fastholder interessen under og efter projektet.

Hands on erfaring med metoder og værktøjer

Grundig gennemgang af og praktisk arbejde med workshops og skabeloner til gevinstkortlægning, gevinstbeskrivelser og gevinstplan.

Viden om og metoder til ansvarsafklaring

Viden om og metoder til at gør ansvaret klart, tydeligt og meningsfuldt for den strategiske ledelse og gevinstejerne. Det sikrer at der også er nogen, der har fokus på forandringer og gevinster efter at projektet er lukket ned

Øget gevinstrealisering gennem struktureret og effektiv forandringsledelse

Deltageren får effektive og brugbare værktøjer og skabeloner til at håndtere implementering af projektet og kommende forandringer, herunder Best Practice Rapport, Change Management værktøjskasse og adgang til online værktøjer.

Al undervisningsmateriale og undervisning er på dansk.

Program

Program dag 1

 • Introduktion og forventninger
 • Gevinstdrevne projekter – hvad er det?
  Når fokus på leverancer, underordnes fokus på gevinster og forandringer. Hvad indebærer det?
 • Overordnet proces  - før, under og efter projektet
  Fra problemer, ideer, portefølje til forandring og faktisk gevinstrealisering
 • Mål og gevinster i business case og projekt
  Fra skåltale til ægte meningsfyldte projektdrivere
 • Gevinstkortlægning
  Skab ”line of sight” fra mål til leverancer. Workshop og bearbejdning af gevinstkortet så det fortæller en sammenhængene historie

Program dag 2

 • Ansvar og opgaver
  Om at gå fra en leveranceorienteret til gevinstdrevet projektkultur og betydningen for ansvar og opgaver hos forretning, leverancer og modtagerorganisation
 • Den gevinstdrevne styregruppe
  Hvad tager de sig af, og hvordan spiller du dem gode?
 • Få gevinsterne valideret og trykprøvet
  Valideringsmetoder, Kanvas-metode og gevinstworkshop
 • Simple eller komplekse forandringer
  Hvordan håndteres det forskelligt
 • Gevinstplanen
  Indhold, proces og anvendelse
 • Opfølgningsmålinger
  Hvordan kan det gøres effektivt

Hvorfor er gevinstrealisering så svært?

Et projekt er tidsbegrænset. Men det er først efter projektet de største forandringer skal ske, og gevinsterne hentes hjem. Her er det ofte et uklart ansvar og manglende opfølgning

Alt for mange projekter har uklare og uinteressante mål og gevinster. Ikke sjældent er de formulerede gevinster i praksis succeskriterier for leverancerne; udarbejdet af projektledelsen og uden nogen form for sammenhæng til de ægte mål og ægte problemer som modtagerorganisationen arbejder med.

Der bliver ikke fulgt op. Det kan skyldes ovenstående faktorer, men også manglende tradition og kultur for, at mål skal forfølges.

Der er for meget fokus på leverancerne og fluffy mål og forandringer behandles stedmoderligt.  Ufuldstændig forståelse af forandringerne og hvad der skal til for at skabe dem.

Effektivisering er ikke en Gevinst

Hvor mange offentlige projekter er ikke begrundet med ord som ”effektivisering”; ”bedre overblik”; ”lettere indberetning” o.s.v ?

Men de er ikke gevinster og det har en fatal betydning for projekterne. Ledelse og brugere efterspørger mening. Hvad betyder projektet for borgere, virksomheder og skatteborgere – og for os i afdelingen?

Effektivisering kan være et resultat af et projekt, men gevinsten kommer først når denne effektivisering omsættes til noget værdi, fx:

 • Den frigjorte tid investeres i konkrete, specificere kvalitetsforbedrede aktiviteter
 • Den frigjorte tid anvendes til at tilføre nye opgaver (produktivitet)
 • Den frigjorte tid høstes gennem personalereduktion til budgettet

Næste kursus
03 okt - 04 okt 2018 ( 2 dage )
4.500,- ex moms
København Ø , Dansk
TILMELD
Se den fulde kursuskalender HER
Bliv ringet op
Har du spørgsmål eller brug for kompetencerådgivning? Indtast dit telefonnummer eller e-mail, så kontakter vi dig snarest muligt.
Selskab :
Navn :

Telefonnummer / E-mail :

Besvar venligst nedenstående spørgsmål for at fortsætte: