Rådgivnings- og konsulentydelser
Consulting

Strategisk eksekvering, er evnen til effektivt at gennemføre og realisere strategiske resultater.

I Peak Consulting Group hjælper vi topledelser og mellemledere i offentlige og private virksomheder, med at øge deres evne til at prioritere og gennemføre strategiske projekter. Dette gør vi igennem rådgivning, bemanding og kompetenceudvikling.

Vi lytter til hvad vores kunder ønsker at opnå, vi analyserer hvor de er i dag, og lægger en robust plan for at bringe dem hen til den ønskede situation. Dette gør vi med udgangspunkt i den nuværende modenhed i projektorganisationen, organisationens forandringsparathed og med respekt for de ledere og medarbejdere vi skal arbejde med.

Strategisk eksekvering
Project Approach
 
Vi hjælper med at nedbryde strategien til konkrete handlingsaktiviteter
 

At nedbryde en strategi til konkrete handlingsaktiviteter, i form af projekter og porteføljer der kan omhandle alt fra kompetenceløft til radikale IT ændringer, er en kompleks proces.

Hvad der i Powerpoint eller i rapport form tegner en strategi der giver forretningsmæssig mening og som skal danne den røde tråd for virksomheden i flere år fremover, kommer sjældent med en tilhørende komplet implementeringsplan for de kommende år.

Vi hjælper med at skabe overblikket over det fremtidige blueprint for din organisation, fokusere og prioritere forandringstiltagene og sammen med jer lægge masterplanen for at realisere jeres strategi.

 
Alignment af strategi med modenheden af projektorganisationen
 

Vi oplever at de fleste strategier er udarbejdet med fokus på omverdenens-, markeds- og konkurrenceforhold, men desværre alt for sjældent uden at tage højde for projektorganisationens modenhed, kompetencer og forandringsparathed.

En modenhedsmåling kan foretages på portefølje, program og/eller projekt niveau, og afdækker både styrker og udviklingsområder. Udover at modenhedsevalueringen giver en udefra kommende objektiv vurdering af det nuværende niveau, baseret på åbne branche standarder, så giver det mulighed for med jævne mellemrum at gentage målingen for derved at sikre at fremdrift samt retfærdiggøre en eventuel investering i modning af projektorganisationen.