Digitalisering
 
Digitalisering

Digitalisering er en afgørende faktor, når din organisation skal udvikles og optimeres

I disse år forventer borgerne og virksomhederne, at statslige myndigheder, regioner og kommuner leverer brugervenlig digital service og kommunikation i topklasse. De forventer også, at kvaliteten af myndighedernes kerneydelser er af høj kvalitet, samtidig med at budgetterne i stigende grad er presset af effektiviseringskrav og krav om nye og bedre ydelser.  

 

De private virksomheder er presset af konkurrence fra både ind- og udland, og derfor stillet over for krav om effektivisering af produktionen og innovation af deres produkter og ydelser.

 

De offentlige og private virksomheder erkender, at de skal tænke nyt, men ved også, hvor svært det kan være at tage næste skridt når hverdagen styres af den daglige drift, og overskuddet til at gennemføre forandringer er begrænset.

 

I Peak Consulting Group tror vi på, at udfordringerne kan overvindes ved at tage afsæt i erfaringerne fra de virksomheder, hvor ændringerne er lykkedes.

 

Vi hjælper offentlige og private virksomheder med at sikre, at

1) Fundamentet er lagt og organisationen er på plads

2) Strategien er udarbejdet, afstemt og forankret i forretningen

3) Porteføljen af programmer og projekter er styrbare og understøtter strategien

4) Projekter og programmer gennemføres sikkert. I får gode digitale løsninger, der bidrager at realisere de økonomiske og kvalitative gevinster

 

Vi starter der, hvor I er, og bringer best practice-metoder ind tilpasset jeres ressourcer og behov.

Kontakt Peak Consulting Group hvis I ønsker en dialog om, hvordan jeres organisation kan komme på forkant med digitaliseringen, og hvordan I kan sikre, at jeres programmer og projekter skaber værdi for virksomheden.

 

 

  • Martin Dohn
  • md@peakconsulting.dk
  • tel 5194 3453

 

 

Projektledelse