Forandringsledelse og organisatorisk implementering
Forandringsledelse

7 ud af 10 forandringsprojekter i organisationer fejler og gevinsterne udebliver!

I alt for mange forandringsprojekter lades forretningens ledere og medarbejdere i stikken.  

Projekternes primære fokus er på de tekniske leverancer og mindre på ledelse af den forandringsproces, der er nødvendig for at ledere, medarbejdere og kunder i sidste ende kan tage leverancerne i brug rettidigt og på et tilfredsstillende højt niveau.

Prisen for at undervurdere ledelse af forandringsprocessen er høj. Medarbejdere og ledere, der ikke forstår forandringen, der mangler motivation og ikke er blevet tilstrækkeligt klædt på til at kunne agere i den nye virkelighed, kan blive til modstandere. Og de vil få startvanskeligheder, når løsningerne skal tages i brug. Konsekvensen er at forretningen oplever unødigt produktivitetstab før, under og efter idriftsættelse, trivselsproblemer og manglende realisering af de forudsatte gevinster i sidste ende. Endvidere vil oplevelsen af den "utilstrækkelige proces" aflejre sig negativt i forretningen og begrænse omstillingsevnen.

I Peak Consulting Group hjælper vi virksomheder og organisationer med at skabe reelle forandringer.

Med afsæt i vores brede erfaringsbase fra de største danske virksomheder samt Best Practice værktøjskassen inden for feltet, kan vi hjælpe jeres organisation med at få roller og ansvar klarlagt og få sat struktur på jeres forandringsunderstøttende aktiviteter, så I opnår en bedre succesrate og realisering af business casen.

Ved at vurdere jeres unikke vilkår og udfordringer kan vi sammen identificere relevante tiltag, der styrker jeres tilgang til at sikre effektive forandringer – hvad enten det er i forhold til det enkelte forandringsprojekt/program eller forretningens generelle evne til at implementere nyt.

Ledelse af forandringer er et samspil mellem mange aktører i organisationen. Peak Consulting Group tilbyder en bred vifte af aktiviteter, der løfter kan løfte kompetencerne hos jeres relevante målgrupper.

Tror I på at fremtiden tilhører dem, der adræt formår at agere i forhold til ændringer i omgivelserne?

Kontakt Peak Consulting Group hvis I ønsker en dialog om, hvordan jeres organisation kan blive bedre til at skabe reelle forandringer.

.

  • Michael Søby Andersen
  • msa@peakconsulting.dk
  • tel 2881 0727
 

Forandringsledelse