Risikostyring
Risikostyring

Accepter og vågn op når det er for sent...

Best practices, styr på processerne, modenhed og ro i maven. Det er det vi gerne vil opnå med risikostyring og som en naturlig del af en enhver fornuftig projektmodel indarbejdes processer og rammer for risikostyring. Men er risikostyring ikke bare en sovepude, for hvor mange gange ser vi ikke at de reele og farlige risici bliver accepteret og så overser vi den tikkende bombe en accepteret risiko kan være.

Ofte accepterer vi risici der ligger udenfor vores beslutningsmandat eller af andre grunde som vi ikke kan kontrollere eller påvirke. Men er det ikke netop her at risikostyring batter frem for håndtering af en masse små projektriscici man i realiteten kan håndtere med projekttolerancen eller andre midler der er indenfor projektets mandat.

Sætter vi bagatelgrænsen højt i vores risikostyring og borer mere i de accepterede risici, vil vi minimere forsinkelser, scopeændringer og fejlslagne projekter. Samtidig løfter vi risikostyring til den ledelsesdisciplin den burde være fremfor en systematisk gennemgang af folks bekymringer og endeløs oplistning af ligegyldigheder for at vi skal demonstrere at vi følger best practices.

Best practices er fundamentet men ledelse og udfordringer af beslutningsmønstre er der risikostyring løfter sig ud af modellernes favntag. hvor tit hører vi ikke At man ikke skal fighte the settings, men det er i virkeligheden her, at vi kan ændre succesraten i vores projektet, ved blot for hver projekt vi gennemfører at fjerne bare en accepteret risiko. Men det gør ondt for der skal kæmpes og og ofte har vi skiftet job eller funktion så vi ikke ser effekten af den tikkende bombe vi accepterede.

Risikostyring er mere end proces, det er ledelse og holdning til at gøre noget ved det der svært.

Hos Peak kan vi facilitetere og italesætte dette kompleks og sætte bagatelgrænsen højt i jeres risikomodel. Træne jer i at blive mere bevidst når i accepterer risici.

  • Hans Heldbo
  • hh@peakconsulting.dk
  • tel 3123 8363
Risikostyring

KURSUSKALENDER

M_o_R® Foundation
30.okt 18-01.nov 18 København Ø
04.-06.feb 19 København Ø
21.-23.okt 19 København Ø