Case - Carlsberg
SAP plant merge
Case - Carlsberg
Situationen

Carlsberg Danmark A/S (Carlsberg) er den danske markedsleder indenfor drikkevareindustrien. Carlsberg Danmark A/S er også en del af Carlsberg Group som er en global markedsleder indenfor internationale drikkevarer.

Carlsberg havde behov for at to produktionsfabrikker ved Fredericia blev sammenlagt med henblik på at udnytte en højlager med plads til 70.000 paller, virksomhedens største projekt til dato.

Dette krævede en sammenlægning af de to produktioners entiteter i kundens SAP løsning. Sammenlægning omfattede hele produktions livscyklussen, fra sales forecast udarbejdelse, bestillinger, produktionsplanlægning, lager flytninger, MRP runs, produktion, shipping og fakturering.

Carlsberg havde behov for projektstyring for at drive projektet i tæt samarbejde med IT leverandøren, Carlsberg IT (CIT), og facilitere og sikre en effektiv og timet sammenlægning der muliggjorde forretningen at fortsætte uafbrudt efter cut-over tidspunktet for sammenlægningen.

Carlsberg Logo
Peak bidrog med projektledelse fokuseret omkring effektiv planlægning og kvalitetssikring af Master Data

Peak Consulting Group (Peak) benyttede PRINCE2 metoden til at drive projektet. Sammen med Carlsberg og CIT, identificerede og alignede Peak mål, leverancer, faser og kvalitetsprocesser nødvendige for succesfuldt at levere projektet. Projektet omfattede 6 faser, som kulminerede i en cut-over weekend hvor sammenlægning fysisk og IT blev gennemført.

Detaljeret planlægning sikrede at opgaver, ofte af forretningsenheder (Carlsberg) eller IT (CIT) ressourcer, blev gennemført til tiden og med fokus på at sikre at uafbrudt drift af den sammenlagte produktion.

   Peak hjalp med at identificere the nødvendige kvalitetsstandarder for Master Data

   Peak hjalp med at identificere system områder og forretningesprocesser der var påvirket af ændringen, og dokumenterede ændringerne for at tilsikre at eksisterende kvalitetsprocesser var opretholdt

   Peak designede, dokumenterede og ledte test fasen med en kombination af Carlsberg og CIT ressourcer

   Peak varetog projektledelse og on-site koordinering igennem cut-over weekenden

Undervejs i projektet skabet problemer med testmiløjet forsinkelser i tidsplanen, men fokus på planlægning og datakvalitet gjorde, at Peak formåede at lede projektet igennem testfaserne med et minimum af forsinkelse og tab af kvalitet.

Cut-over weekenden blev gennemført succesfuldt ved hjælp af planlægning og ved at motivere Carlsberg projektmedarbejdere, så selv et 4 timer langt uplanlagt system nedbrud undervejs påvirkede ikke tidsplanen og cut-over weekenden blev gennemført uden større problemer.

Resultatet

Carlsberg har nu et produktionsanlæg i SAP, der varetager produktion, salg og leverence af både øl- og sodavands produktporteføljer, og kom tilbage på planen for at kunne gennemføre deres Højlager implementering.

Indenfor to uger, gav Peak's projektleder mig et meget efterspurgt overblik over projektets faser, samt en realistisk plan for hvordan forretningsressourcerne skulle involveres i projektet.

Peak blev en værdifuld partner for os, i forbindelse med succesfuld håndtering af vores IT leverandør og i færdiggørelsen af projektet, med minimal forstyrrelse af driftsprocesserne...

Jeppe Heinsen,
Interim IT Manager,
Carlsberg Denmark A/S.