Case - DSB
P3M3® modenhedsevaluering af projekt eksekveringskompetencen
Case - DSB
Situationen

DSB er en større selvejende organisatoin, med 15.000+ medarbejdere. i 2008 definerede DSB et antal strategiske mål:

   Øget kost effektivitet

   Øget markeds/bruger indsigt

   Øget brand awareness

   International vækst

DSB havde investeret væsentligt i opbygningen af projektledelseskompencer siden 2005, og i 2008 blev DSB's projektmodenhed analyseret af et eksternt firma. Analysen viste at DSB's projektmodenhed var ikke tilfredsstillende.

DSB Logo
Tage action

Et program blev etableret for at sikre at de strategiske mål blev realiserede, i form af prioriterede projekter og initiativer. Som en del af programmet, blev et programkontor etableret, med det formål at standardisere projekteksekveringen internt.

Fokus for forbedringstiltagene omkring projekteksekvering var:

   Klart definerede roller og ansvar
Projektansvar placeret i linie organisationen.
Klart definerede roller og ansvar for styregruppe medlemmer.
Definerede interfaces imellem PMO, linie ledelsen og top ledelse.

   Forbedret projekt governance
Sikre at beslutninger blev truffet af de rette mennesker eller gruppe, baseret på et retvisende informationsgrundlag.

   Implementering af projekt kontrol mekanismer
Implementering af en fase model, med kontrolleret projekt start og afslutning, brug af Best Practice, differentiering imellem specialist- og ledesesprodukter.

   Fokus på business casen
Klart definerede projektleverancer, og klare målbare projekt succeskriterier.

Til det næste modenhedsniveau

For at vurdere resultatet af de investeringen og for at få anbefalinger til at forbedre yderligere, blev Peak i 2010 bedt om at foretage en modenhedsmåling af projektorganisationen, med udgangspunkt i P3M3 metoden .(Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model).

Model 1
Model 2

© Crown copyright 2008. Gengivet med tilladelse fra OGC.

Resultatet af modenhedsmålingen viste en klar styrkning af kompetencerne indenfor DSB's fokusområder. Den andel del af modenhedsmålingens resultat udmundede i en prioriteret liste af handlingstiltag, for at DSB kunne nå det næste modenheds niveau.

Baseret på resultaterne af denne modenhedsmåling, er et nyt program blevet lanceret med det formål at høste endnu flere fordele ved at optimere på prokect performance:

   Øget professionalisering af styregruppen;
Fokus på processer og forrretningsbeslutninger

   Mere optimering af projektmodel;
Fokus på kvalitet og beslutningstidspunkter

   Øget professionalisering af projektlederen;
Fokus på estimeringskompetence, deadlines og slutprodukter

   Optimering af projekt værktøjskassen;
Mere fokus på Best Practice og praktisk anvendelse

   Projekt kompetencecenter;
At gøre projektledelse til en attraktiv karrierevej i DSB