Case - Vattenfall
Case - Vattenfall
Vattenfall klar til at styre it-projekter med sikker hånd
 

En unik projektledelsesmodel og uddannelse i Danmark af projektledere fra forskellige lande har rustet energiselskabet Vattenfalls it-afdeling til at gennemføre kæmpe projekter hurtigere og med større forudsigelighed.

 
Baggrund
 

Vattenfall er et internationalt energiselskab med aktiviteter i Norden og Europa, som er ejet af den svenske stat og har i alt 31.262 medarbejdere, heraf 450 i Danmark, hvor Vattenfall ejer og driver to kraftvarmeværker og en række vindmølleparker i Danmark, samt fungerer som engrosselskab inden for handel med energi.

 
Vattenfall Logo
 
Udfordring
 

Vattenfall IT gennemfører løbende mange forskellige typer projekter. Succesfuld projektgennemførsel er altafgørende for profitabilitet i en energibranche, som generelt står over for mange udfordringer og udviklingsmuligheder de kommende år.

 
Løsning
 

Vattenfall IT har indført deres egen projektledelsesform for at sikre et godt grundlag til at gennemføre projekter, herunder:

  • Ensartethed og forudsigelighed i projekternes leverancer og projektmetode
  • Et reelt sammenlignings- og beslutningsgrundlag, når man løbende evaluerer på tværs af projektporteføljen.
  • Hurtig on-boarding af interne projektfolk, nyansatte og eksterne projektledere.

For også at opnå en ensartet projektlederkultur i høj klasse i Vattenfall, der kan få flere projekter hurtigere igennem systemet, har Peak Consulting Group i Danmark de sidste tre år uddannet og certificeret Vattenfall IT’s projektledere fra Sverige, Tyskland, Holland og Polen efter IPMA (International Project Management Association) standarden.

Undervisningen har fundet sted i København og er blevet varetaget af erfarne projektledere, som har krydret undervisningen med erfaringer og eksempler fra en professionel projektlederkarriere.

 
Resultater
 

Den fælles projektlederuddannelse har desuden ført til et bedre personligt netværk blandt projektlederne, øget vidensdeling og større ensartethed i måden at arbejde med projekter på, som har lettet samarbejdet på tværs af projekter, forretningsenheder og lande i Vattenfalls it-organisation.

I processen med at modne Vattenfalls organisation til effektivt at eksekvere fremtidens store og små projekter har det været afgørende at have en samarbejdspartner som Peak Consulting Group, fordi de fungerer på tværs af landegrænser og tilbyder undervisere, som selv er erfarne, professionelle projektledere, der har prøvet de store projekter på egen krop,

 

Jan Hjelm,
Vattenfall