Gevinstnetvaerk

Gevinstdrevne projekter og programmer 
​– professionelt netværk

Peak Consulting Groups gevinstnetværk  er for dig der er aktiv udøver af gevinstrealisering, og søger ny inspiration fra ligesindede. Vi samler netværksdeltagere fra både den private og offentlige sektor, da udfordringerne ligner hinanden, mere end de adskiller sig. Vi tror på gensidig inspiration og erfaringsudveksling på tværs af sektorer for at fremme formålet bedst muligt. Netværket faciliteres af nogle af branchens mest erfarne konsulenter indenfor gevinstrealisering

Udbytte

 • Du får praksisnær input og sparring fra dine netværkskollegaer, konsulenter og eksperter på de udfordringer, der rammer gode intentioner i hverdagen
 • Du får inspiration til, hvordan du kan tilpasse metoder, så din organisation får en realistisk gevinstpraksis i hverdagen.
 • Du får ny viden og kompetencer om gevinstrealisering og tilknyttede områder – organisatorisk implementering, projektstyring, forandringsledelse og Business cases.
 • Du får et fortroligt rum, hvor du kan dele udfordringer og et netværk, hvis viden og erfaringer du kan trække på.
 • Du får nogle af branchens mest erfarne konsulenter indenfor området som netværksfacilitatorer, hvilket også indebærer sparring og støtte på netværksmøderne.
 • Du får et netværk forankret i spændingsfeltet mellem teori og praksis, hvor du lærer ligesindede at kende.

Målgruppe

Projektleder, gevinstfacilitator, digitaliseringskonsulent, intern konsulent, porteføljeleder, PMO-medarbejder eller lignende.

Praktisk info

Pris: Pr. deltager kr. 9.995 pr. år ekskl. moms, inkl. mødeudgifter
Lokation: Hovedstadsområdet
Antal deltagere: max. 20 personer
Antal møder: 4

 • 6. februar 2018, kl. 9.00-16.00
 • 8. maj 2018, kl. 9.00-16.00
 • 4. september 2018, kl. 9.00-16.00 
 • 4. december 2018, kl. 9:00-16:00

Fire hele dage – du er med til at bestemme indholdet

Den typiske netværksdag vil indeholde:

 • Dilemmaer, cases og gode erfaringer fra deltagerne. Det kan være et oplæg, eller i mindre grupper efter interesse 
 • Oplæg fra Peak med træning i specifikke emner. Det kunne være facilitering af gevinstforløb, komplekse forandringer, at styre efter gevinster både fra projektlederens og styre   gruppens perspektiv m.m.
 • Oplæg fra eksterne – forskere eller virksomheder – med relation til et specifikt emne.

Du er med til at sætte agendaen på møderne,
så fokus holdes på de udfordringer og emner, som deltagerne synes er vigtige.

Eksempler på emner kunne være: 

 • Hvad kan jeg gøre for at understøtte en gevinstkultur i min organisation?
 • Hvad kan jeg gøre, når projektejer og gevinstejer ikke vil tage ansvaret på sig for business case og gevinster?
 • Hvad kan jeg gøre, for at målinger bliver taget alvorligt?
 • Hvad kan jeg gøre, for at organisationen flytter fokus fra leverancer til forandringer og gevinster?
 • Hvad kan jeg gøre, når gevinsterne skal realiseres af mange interessenter fordelt på mange steder?

 

Netværksfacilitatorer

​Annette Assentoft

Kaare Pedersen

 

 


6. februar
​Case: Forsvaret

Forsvaret har haft gevinstrealisering på dagsordenen gennem flere år. Vi har gjort os erfaringer både på porteføljeniveauet, der skal træffe beslutninger om hvor gevinstvurderingen indgår, i PMO-et der skal facilitere og hjælpe organisationen med at arbejde med det, samt i de enkelte projekter. Dorthe Sørensen, vil fortælle om den rejse, Forsvaret har været – og stadig er – på.

 • Hvilke udfordringer er de stødt ind i?
 • Hvordan har de prøvet at løse dem?
 • Hvilke fordele har de oplevet, og hvordan er det blevet taget imod af resten af organisationen?

Dorthe har både som projektleder praktisk erfaring med at arbejde med gevinstrealisering i et projekt, samt erfaring fra PMO-et med at udbrede metoden.