Offentlig
Offentlig
Peak bidrager til at gøre Danmark mere effektiv og konkurrencedygtig
 

Den offentlige sektor i Danmark har været igennem en stor transformationsproces de sidste par år og oplever stadigt øgede krav til serviceniveau, centralisering, reducerede budgetter, effektivisering og øget samspil imellem myndighederne. Dette skaber en efterspørgsel på fælles Best Practice processer, en højning af kompetenceniveauet samt et krav fra omverdenen, Finansministeriet og Statens IT-projejktråd om at projekterne skal være lønsomme, til tiden og på budget.

Hos Peak benytter vi vores mangeårige erfaring indenfor den fællesoffentlige it-projektmodel, opbygning af Business Cases samt gevinsterealisering, til at sikre projekternes lønsomhed eller i værste fald afbrydelse af projektet.

Vi hjælper virksomheder med at implementere og få værdi ud af de offentlige standardiseringskrav, samt de tilgængelige Best Practice rammeværk som offentlige myndigheder i andre lande, allerede har fået værdi ud af.

 
 
CASES