Course Details

Projektlederuddannelse orienteret mod IPMA D

                                                                                                                                        

 

 

Projektlederuddannelsen er registreret af IPMA i Danmark. Peak Consulting Group har bevidst valgt at designe vores projektlederuddannelse således, at alle elementer i NCB (National Competence Baseline) er dækket.

 

 

 

 

IPMA Registrering® indebærer, at forløbets mål og indhold er karakteriseret af Peak Consulting Group i forhold til den danske National Competence Baseline (NCB), og at Peak Consulting Groups angivelse af deltagernes muligheder for at udvikle kompetencer er verificeret af Dansk Projektledelse.

 

 •  Projektlederuddannelsen er kompetencegivende
 •  Uddannelsen fokuserer på kompetencer inden for projektledelsesadfærd, metoder og erfaringer
 •  Uddannelsen er underlagt IPMAs retningslinjer i forhold til den danske National Competence Baselin (NCB bogen)
 •  Projektlederuddannelsen er verificeret af Dansk Projektledelse

 

Projektlederuddannelsen består af et forløb i projektledelse, som er kombineret med et sparringsforløb orienteret mod D certificering hos Dansk Projektledelse.

 

 

Udbytte

 

Efter succesfuldt at have gennemført uddannelsen vil du opnå dokumentation for dine projektledelses kompetencer inden for områderne viden, adfærd og erfaring. Således at du har overblik over dine kompetencer til at lede projekter og bruge forskellige metoder og modeller.

Det sker gennem en øget forståelse for projektets rammer i forhold til den samlede organisation, deltagere og interessenter, samt i forhold til strukturer, kulturer og processer fra projekts ide til levering af det færdige produkt eller resultat.

 

 

Indhold på projektledelsesuddannelsen

 

Gennem uddannelsesforløbet får du udviklet dine bløde og hårde kompetencer inden for projektledelse med specielt fokus på:

 •  Forståelse for projektdisciplinen
 •  Projektlederrollen
 •  Projektlederens værkstøjskasse, blandt andet:

o Målhierarki

o Interessentanalyse

o Kommunikationsplan

o Planlægning, milepæle etc.

o Risikoanalyse mm.

 •  Brugen af projektmodeller
 •  Projektlederens udfordringer
 •  Team/gruppeudvikling
 •  Konflikthåndtering

 

Deltagerprofil

 

Uddannelsen er for dig, der ønsker at få projektledelses terminologien på plads, og få kendskab og indsigt i metoder og værktøjer.

Hvis du ønsker at kombinere med en IPMA D certificering anbefales det, at du har mindst 6 måneders erfaring i at arbejde som projektdeltagere eller projektleder.

 

 

Undervisningsform

 

Uddannelsen gennemføres som en kombination af undervisningsdage og selvstudie. Hvor der veksles mellem teori og praksis via undervisning, praktiske øvelser og arbejdsgrupper.

Projektledelsesuddannelsen består af 6 undervisningsdage fordelt på 2 moduler af 3 dage.

Før hvert modul skal der påregnes tid til at læse faglitteratur, mens der under modulet skal afses tid til at løse skriftlige opgaver.

Som faglitteratur benyttes den seneste udgave af bogen ”Projektledelse – Teori og praksis” af Bjarne Kousholt, desuden kombineres med undervisningsmaterialer, cases og udvalgte artikler.

Undervisningen foregår i tidsrummet fra kl. 9.00–16.00.

Introduktionssession afholdes hos Dansk Projektledelse.

Undervisning og sparringssessioner afholdes i Peak, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø.

 

 

IPMA D certificering

 

Sparringsforløb bestående af 3 sessioner af en ½ dag.

Under forløbet udarbejdes en personlig plan. Planen skal hjælpe dig til at få udfyldt ansøgningen, CV og selvvurderingen, som skal indsendes til Dansk Projektledelse. På sparringssessionerne vil der blive fokuseret på:

 •  IPMA ordningen
 •  Brugen af NCB-bogen fra Dansk Projektledelse (National Competence Baseline)
 •  Udfyldelse af ansøgning og CV
 •  Overblik og forståelse af NCB-elementerne
 •  Udfyldelse af selvvurdering
 •  Arbejde med ledelsesudfordringer
 •  Inspiration til forberedelse af eksamen
 •  Generel refleksion over projektledelsesrollen, metoder og værktøjer

 

Derudover anbefales det at følge introduktionssessionen hos Dansk Projektledelse.

Som afslutning på forløbet afholdes der en 3 timers skriftlig IPMA D certificeringseksamen hos Dansk Projektledelse.

 

Priser

Projektlederuddannelse orienteret mod IPMA D kr. 35.500 ekskl. moms

 •  6 dags Projektlederuddannelse
 •  Kursusmaterialer og artikler
 •  Bogen ”Projektledelse – Teori og praksis”
 •  NCB-bogen fra Dansk Projektledelse
 •  Sparringsforløb bestående af 3 sessioner af en ½ dag
 •  Eksamen hos Dansk Projektledelse
 •  Forplejning

 

Næste kursus
Der er ingen kurser for dig at registrere. Kontakt Peak for detaljer.
Kontakt Peak
Se den fulde kursuskalender HER
Bliv ringet op
Har du spørgsmål eller brug for kompetencerådgivning? Indtast dit telefonnummer eller e-mail, så kontakter vi dig snarest muligt.
Selskab :
Navn :

Telefonnummer / E-mail :

Besvar venligst nedenstående spørgsmål for at fortsætte: