Persondata
 
Persondata politik
​(Privacy Policy in English below)
 

Behandling af personoplysninger

I Peak Consulting Group ApS passer vi på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du som kunde hos os er orienteret om, hvordan vi behandler dem. Her kan du læse, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse, hvilke rettigheder, du har, og hvem du kan kontakte i Peak Consulting Group ApS, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

 

Peak Consulting Group ApS er den dataansvarlige

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i Peak Consulting Group ApS, er:

Peak Consulting Group ApS
Lyngbyvej 2, 2100 København
Telefon: + 45 3526 2880
E-mail: persondata@peakconsulting.dk
CVR-nr. 2117 7407

Kontaktoplysninger på Peak Consulting Group ApS' databehandlingsansvarlige

Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databehandlingsansvarlige.

Du kan kontakte vores databehandlingsansvarlige på persondata@peakconsulting.dk

1. Formål med behandling af personoplysninger

Peak Consulting Group ApS behandler dine personoplysninger til en række formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger Peak Consulting Group ApS behandler, hvorfra Peak Consulting Group ApS indsamler personoplysningerne, hvorfor vi har lov til at behandle dine personoplysninger, og hvem Peak Consulting Group ApS kan videregive personoplysningerne til.

1.1 Markedsføring

Vi behandler dine personoplysninger, når vi markedsfører vores produkter og løsninger (som beskrevet i vores  samtykke til markedsføring).

Peak Consulting Group ApS har forskellige  markedsføringstiltag, som skal sikre, at du kan få netop den viden fra Peak Consulting Group ApS, der er relevant for dig i forhold til dine interesser. Peak Consulting Group ApS giver dig kvalificerede anbefalinger, nyheder og viden indenfor kompetenceudvikling, som er målrettet dig, din situation og dine behov i de forskellige faser af dit arbejdsliv.

Du kan give dit samtykke til, at Peak Consulting Group må sende markedsføring til dig via de kanaler, der er angivet i samtykket. 


1.1.1 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, demografiske forhold, din adfærd på Peak Consulting Groups digitale kanaler (f.eks. hvilke mails du åbner, hvilke artikler du læser og deler) din kommunikation med Peak Consulting Group ApS (f.eks. hvis du har spørgsmål til din fremtidige kompetenceudvikling eller ønsker yderligere viden om et af vores produkter), offentligt tilgængelige eller købte data, oplysninger du har givet os i forbindelse med spørgeskemaer, evalueringer og lignende (f.eks. hvad du synes om vores produkter).


1.1.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Der indsamles oftest ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i kundeforholdet med dig. Hvis Peak Consulting Group ApS modtager nye personoplysninger om dig, vil det være:

·        Oplysninger om hvilke mails/artikler mv. der åbnes i markedsføringsmateriale fra Peak Consulting Group ApS.  

·        Oplysninger fra offentlige tilgængelige registre.

 

1.1.3 Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Peak Consulting Group ApS behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. 

 

1.1.4 Videregivelse af dine personoplysninger

Peak Consulting Group ApS kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med f.eks. teknisk support, certificeringsregistre og leverandørydelser.

 

1.2 Analyse og statistik

Vi behandler dine personoplysninger, når vi udarbejder statistikker og analyser. Det kan være:

·        Interne undersøgelser, analyser og lønsomhedsvurderinger


1.2.1 Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med at Peak Consulting Group ApS udarbejder statistikker og analyser, behandler vi forskellige personoplysninger om dig, (oftest vil oplysningerne dog anvendes i anonymiseret form).

Personoplysningerne vil være:

·        Almindelige kategorier af personoplysninger: 

·        Navn, kontaktoplysninger, køn, kundenummer, oplysninger om dit engagement i Peak Consulting Group ApS (f.eks. din kursusdeltagelse) og oplysninger om dit ansættelsesforhold (f.eks. arbejdsgiver).


1.2.2 Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig? 

Peak Consulting Group ApS behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig at markedsføre  Peak Consulting Group ApS’ produkter (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).


1.2.3 Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med analyse og statistik bliver alle personoplysninger anonymiseret og sammenholdt for at udlede tendenser og trends, og der bliver ikke videregivet personoplysninger til andre modtagere.

 

1.3 Optimering af brugeroplevelsen på Peak Consulting Group ApS’ hjemmesider

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside(r). Dette kan f.eks. være, når vi arbejder på at optimere brugeroplevelsen på Peak Consulting Group ApS’ hjemmeside(r) eller du henvender dig via vores kontaktformularer (f.eks. hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ved kampagner). Du har desuden mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular for eventuelle klager.

I forhold til behandling af klager, henviser vi dig til formålet ”klagebehandling”. 

 
1.3.1 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være :

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Når du henvender dig via en af vores kontaktformularer, registrerer Peak Consulting Group ApS de oplysninger, som du selv afgiver. Det vil være navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, virksomhedsnavn og eventuelt CVR-nummer.


1.3.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Peak Consulting Group ApS indsamler dine personoplysninger på hjemmesiden fra disse kilder:

·        Google Analytics – Peak Consulting Group ApS anvender Google Analytics på Peak Consulting Group ApS’ hjemmeside til at undersøge, hvordan siden besøges, og hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden.

 

1.3.3 Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig? 

Peak Consulting Group ApS indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

De personoplysninger, som vi har indsamlet via Google Analytics, behandler og videregiver vi under hensyn til de legitime interesser i at få hjemmesiden til at fungere, til statistik samt til brug for markedsføring (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f). 


1.3.4 Videregivelse af dine personoplysninger

Peak Consulting Group ApS kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med f.eks. teknisk support og leverandørydelser.

 

1.4 Uddannelsesforløb

Vi behandler i visse tilfælde personoplysninger om dig, når vi eller du selv tilmelder dig et uddannelsesforløb. Det sker for, at vi kan sikre, at du får det bedste uddannelsesforløb.


1.4.1 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil  være: 

Almindelige kategorier af personoplysninger: 
Fødselsdato, køn, oplysninger om dit ansættelsesforhold (f.eks. arbejdsgiver).


1.4.2 Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig? 

Peak Consulting Group ApS indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at Peak Consulting Group ApS kan forfølge en legitim interesse, nemlig at dig, din virksomhed eller den organisation, som du er medlem af, et tilbud på fortsat kompetenceudvikling af Peak Consulting Group ApS (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a). 


1.4.3 Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

Peak Consulting Group ApS kan modtage dine personoplysninger fra dig selv, din arbejdsgiver eller organisation (som du er medlem af). 


1.4.4 Videregivelse af dine personoplysninger

Peak Consulting Group ApS kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med f.eks. teknisk support og leverandørydelser. 

 

2. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Peak Consulting Group ApS bruger samarbejdspartnere (databehandlere og underdatabehandlere) i England, da vores kursussystem er placeret på servere i dette land. Det betyder, at dine personoplysninger kan blive overført til England. Når England udtræder af EU, udgør England et såkaldt tredjeland uden for EU/EØS. Dataoverførslen vil herefter ske i henhold til EU Kommissionens standardkontrakt for overførsel af personoplysninger, medmindre England anses for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Hvis Peak Consulting Group ApS indgår EU Kommissionens standardkontrakt med de engelske samarbejdspartnere, kan du til hver en tid få udleveret en kopi af standardkontrakten ved at kontakte Peak Consulting Group ApS’ databehandlingsansvarlige.

 

3. Opbevaring af dine personoplysninger

Peak Consulting Group ApS opbevarer dine personoplysninger, indtil kundeforholdet er ophørt, og forældelsesfristerne i forældelsesloven er indtrådt. Opbevaringen af personoplysningerne sker tillige med respekt for Peak Consulting Group ApS’ forpligtelser til at opbevare personoplysninger i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen. Peak Consulting Group ApS opbevarer udelukkende dine personoplysninger til deres oprindelige formål og som eksplicit angivet ved forespørgsel om personoplysninger. Når data ikke længere er relevante, er blevet tilbagekaldt af dig eller opbevaringspligten ophører jf. gældende lovning, slettes dine personoplysninger automatisk. Peak Consulting Group ApS bevarer til enhver tid retten til at anonymisere og efterfølgende bruge data til statistiske formål.

 

4. Pligtmæssig information

Peak Consulting Group ApS har brug for personoplysninger om dig, når vi f.eks. opretter og administrerer din tilmelding til et uddannelsesforløb. Hvis du ikke giver personoplysningerne til Peak Consulting Group ApS, vil konsekvensen være, at Peak Consulting Group ApS ikke kan varetage formålene ovenfor, f.eks. at vi ikke kan oprette dig som kunde i Peak Consulting Group ApS.

 

5. Dine rettigheder

Når Peak Consulting Group ApS behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt
  Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Peak Consulting Group ApS behandler om dig.
 • Ret til at gøre indsigelse
  Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.
 • Retten til berigtigelse
  Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.
 • Retten til sletning
  Som beskrevet under afsnit 3, så overholder Peak Consulting Group ApS til enhver tid den gældende lovgivning, dog har du ret til at få dine personoplysninger slettet i Peak Consulting Group ApS inden de angivne frister, såfremt det ikke strider mod Peak Consulting Group ApS’ opbevarings- og dokumentationspligt.
 • Retten til begrænset behandling
  Du har ret til at begrænse Peak Consulting Group ApS’ behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.
 • Retten til dataportabilitet
  Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til Peak Consulting Group ApS, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Tilbagekaldelse af samtykke
  Hvis Peak Consulting Group ApS behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at Peak Consulting Group ApS ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, f.eks. hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte kundeforholdet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Peak Consulting Group ApS’ databehandlingsansvarlige. Det gør du ved at sende en mail til persondata@peakconsulting.dk og Peak Consulting Group ApS vil behandle sagen inden for 30 dage.

6. Politik for sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver opbevaret indtil det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne i forhold til formålet med indsamling og behandling. Sletning af data gælder både for elektroniske data og for printet data. Personoplysninger, der indgår i bogføringsbilag, slettes ikke. ​

Som kunde, medarbejder eller associate/samarbejdspartner hos Peak Consulting Group har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet, når du ønsker det. Det kan du bede om ved at kontakte os på persondata@peakconsulting.dk . Sletning af dine data sker senest 1 måned efter din henvendelse under hensyntagen til bogføringsloven. 

Du kan også til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du har afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på persondata@peakconsulting.dk

 

7. Klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Peak Consulting Group ApS’ behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til Peak Consulting Group ApS, hvis du mener Peak Consulting Group ApS har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få Peak Consulting Group ApS’ forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.

Datoen for, hvornår vi sidst har opdateret denne politik, vil fremgå øverst på siden.

 

 



Processing of personal data
In Peak Consulting Group ApS we apply your personal information and we wish you as a customer of us to be informed of how we treat them. Here you can read what we use your personal information for how long we keep them and who we share them with. You can also read what rights you have and who you can contact Peak Consulting Group ApS if you have any questions about the use of your personal information.
 
Peak Consulting Group ApS is the data controller
How do you contact us?
The legal entity responsible for processing your personal information in Peak Consulting Group ApS is:
Peak Consulting Group ApS
Lyngbyvej 2, 2100 Copenhagen
Phone: + 45 3526 2880
E-mail: persondata@peakconsulting.dk  
Reg. 2117 7407
 
Contact information on Peak Consulting Group ApS's data controller
If you have any questions about our protection and processing of your personal information, please contact our Data Processing Officer.
You can contact our data processing officer at persondata@peakconsulting.dk

 
1. Purpose of processing personal data
Peak Consulting Group ApS processes your personal information for a number of purposes, as described below. For each purpose, you can see what categories of personal information Peak Consulting Group ApS processes from which Peak Consulting Group ApS collects your personal information, why we are authorized to process your personal information and whom Peak Consulting Group ApS may disclose your personal information to.
 
1.1 Marketing
We process your personal information when marketing our products and solutions (as described in our marketing consent).
Peak Consulting Group ApS has various marketing initiatives to ensure that you get the very knowledge from Peak Consulting Group ApS that is relevant to you in relation to your interests. Peak Consulting Group ApS gives you qualified recommendations, news and knowledge in skills development that are targeted, your situation and your needs in the different phases of your work life.
You can give your consent that the Peak Consulting Group may send marketing to you through the channels specified in the agreement.
 
1.1.1 Categories of personal data
We process different personal information about you. These personal information will be:
Common Categories of Personal Information:
Name, contact details, date of birth, demographics, your behavior on Peak Consulting Group's digital channels (for example, what mail you open, what articles you read and share) your communication with Peak Consulting Group ApS (eg if you have questions for your future skills development or for further knowledge about one of our products), publicly available or purchased data, information you have provided in connection with questionnaires, evaluations, and the like (eg what you think of our products).
 
1.1.2 Where do we get information about you?
Most personal information is usually not collected from those already collected as part of your customer relationship with you. If Peak Consulting Group ApS receives new personal information about you, it will be:
• Information about which mails / articles, etc. It is opened in marketing material from Peak Consulting Group ApS.
• Information from publicly accessible registers.
 
1.1.3 Why are we allowed to process personal information about you?
Peak Consulting Group ApS processes your personal information based on your consent.
 
1.1.4 Disclosure of your personal information
Peak Consulting Group ApS may disclose your personal information to collaborators who assist our company with, for example, technical support, certification records and deliveries.
 
1.2 Analysis and statistics
We process your personal information when we compile statistics and analyzes. It can be:
• Internal studies, analyzes and profitability assessments
 
1.2.1 Categories of personal data
When Peak Consulting Group ApS compiles statistics and analyzes, we treat different personal information about you (usually, however, the information will be used in anonymous form).
The personal information will be:
• General categories of personal information:
• Name, contact information, gender, customer number, information about your commitment to Peak Consulting Group ApS (eg your course attendance) and information about your employment relationship (eg employer).
 
1.2.2 Why are we allowed to process personal information about you?
Peak Consulting Group ApS processes your personal information based on the following legal basis:
Collection and use of common personal data is necessary in order for us to pursue a legitimate interest, namely to market Peak Consulting Group ApS products (Data Protection Regulation, Article 6 (1) (f)).
 
1.2.3 Dispatch of your personal information
In connection with analysis and statistics, all personal information is anonymized and aggregated to derive trends and trends, and personal information is not disclosed to other recipients.

1.3 Optimizing the user experience on Peak Consulting Group ApS 'websites
We process your personal information when using our website (s). This can for example be when we work to optimize the user experience on the Peak Consulting Group ApS website (s) or contact us via our contact forms (for example, if you have questions about our products or campaigns). You also have the opportunity to contact us via our contact form for any complaints.
In relation to dealing with complaints, we refer you to the purpose of "complaint handling".
 
1.3.1 Categories of personal data
We process different personal information about you. These personal information will be:
Common Categories of Personal Information:
When you contact one of our contact forms, Peak Consulting Group ApS registers the information you provide. It will be name, contact details, date of birth, company name and any CVR number.
 
1.3.2 Where do we get information about you?
Peak Consulting Group ApS collects your personal information on the website from these sources:
• Google Analytics - Peak Consulting Group ApS uses Google Analytics on the Peak Consulting Group ApS website to investigate how the site is visited and how users navigate the website.
 
1.3.3 Why are we allowed to process personal information about you?
Peak Consulting Group ApS collects, uses and discloses your personal information based on the following legal basis:
The personal information we collect through Google Analytics processes and delivers the legitimate interests of getting the website to work, for statistics and for marketing purposes (Data Protection Regulation, Article 6 (1) (f)).

1.3.4 Dispatch of your personal information
Peak Consulting Group ApS may disclose your personal information to collaborators who assist our company with, for example, technical support and deliveries.
 
1.4 Education
In some cases, we process personal information about you when we or you sign up for a course of education. It happens that we can ensure that you get the best education.
 
1.4.1 Categories of personal data
We process different personal information about you. These personal information will be:
Common Categories of Personal Information:
Date of birth, sex, information about your employment relationship (eg employer).
 
1.4.2 Why are we allowed to process personal information about you?
Peak Consulting Group ApS collects, uses and discloses your personal information based on the following legal basis:
The collection, use and disclosure of personal information about you is required for Peak Consulting Group ApS to pursue a legitimate interest, namely that you, your company or the organization with which you are a member, offers for continued competence development of the Peak Consulting Group ApS (Data Protection Regulation Article 6 (1) (f).
 
1.4.3 Where do we get personal information about you?
Peak Consulting Group ApS can receive your personal information from yourself, your employer or organization (of which you are a member).
 
1.4.4 Dispatch of your personal information
Peak Consulting Group ApS may disclose your personal information to collaborators who assist our company with, for example, technical support and deliveries.
 
2. Transfer of personal data to countries outside the EU / EEA
Peak Consulting Group ApS uses collaborators (data servers and subdatabase managers) in England, as our course system is located on servers in this country. This means that your personal information can be transferred to England. When England leaves the EU, England constitutes a so-called third country outside the EU / EEA. The data transfer will then be in accordance with the EU Commission's standard contract for the transfer of personal data unless England is considered to have an adequate level of protection.
If Peak Consulting Group ApS enters into the EU Commission's standard contract with the English collaborators, you may at any time obtain a copy of the standard contract by contacting Peak Consulting Group ApS's data processing officer.
 
3. Retention of your personal information
Peak Consulting Group ApS stores your personal information until the customer relationship has expired and the limitation periods in the limitation act have expired. The preservation of personal data is also due to respect for Peak Consulting Group ApS's obligations to keep personal data in accordance with accounting and accounting legislation. Peak Consulting Group ApS only stores your personal information for their original purposes and as explicitly stated on personal information request
 
4. Mandatory information
Peak Consulting Group ApS needs personal information about you when we, for example, Create and manage your application for a course of education. If you do not provide the personal information to Peak Consulting Group ApS, the consequence will be that Peak Consulting Group ApS can not fulfill the above objectives, for example. that we can not establish you as a customer at Peak Consulting Group ApS.
 
5. Your rights
When Peak Consulting Group ApS processes personal information about you, you have the following rights:
• The right to insight
You are entitled to understand what personal information Peak Consulting Group ApS is dealing with.
• Right to object
You have the right to oppose the processing of your personal information and to limit the processing of your personal information. In particular, you have an unconditional right to oppose the processing of your personal information for direct marketing purposes and to object to profiling to the extent that it concerns direct marketing.
• The right to rectification
You are entitled to correct incorrect personal information without undue delay, including having regard to the purpose of the processing right to add any missing personal data.
• The right to delete
As described in Section 3, Peak Consulting Group ApS adheres to the applicable laws at any time, but you are entitled to have your personal information deleted in Peak Consulting Group ApS within the specified deadlines, provided that it does not conflict with Peak Consulting Group ApS's storage - and documentation obligation.
• The right to limited treatment
You are entitled to limit Peak Consulting Group ApS's processing of your personal information in certain cases, including when there is doubt about the accuracy of your personal information.
• The right to data portability
You are entitled to receive personal information that you have submitted to Peak Consulting Group ApS, transferred to you in a structured, commonly used and machine-readable format.
• Withdrawal of consent
If Peak Consulting Group ApS processes your personal information based on your consent, you are entitled to revoke your consent at any time. A revocation of the consent implies that Peak Consulting Group ApS will not have to process your personal information for the purpose for which you have given your consent. The revocation does not affect the processing of your personal information that has been made prior to the revocation, for example. if you have consented to disclose the information. If you revoke your consent, the consequence may be that in some cases we will not be able to continue the customer relationship.
 
You can make use of your rights by contacting Peak Consulting Group ApS's data processing officer. To do this, send an email to persondata@peakconsulting.dk