MoP® Foundation - med dansk underviser
MoP®
Eneste Best Practice til ledelse af porteføljer
 

Kurser afholdes med dansk underviser samt engelsk manual og eksamen.

 

MoP® står for Management of Portofolios, og er en Best Practice fra AXELOS Limited.

For at være succesfulde, skal organisationerne udvikler sig, og det betyder, at forbedre hvordan de kører deres forretning på en daglig basis (business as usual) og tilpasning til nye krav og forventninger. Portfolio Management hjælper organisationer med at træffe beslutninger om at gennemføre de rigtige ændringer til business as usual; Disse forandringer leveres via projekter og programmer. Det giver også et "helikopter view" over alle forandringsaktiviteterne - både dem under planlægning og dem der står til levering - herunder:

  Hvilke projekter og programmer der er i porteføljen

  Hvad de koster

  Hvilke risici de er forbundet med

  Hvilke fremskridt der er lavet

  Hvilke konsekvenser det medfører for business as usual og organisationens strategiske mål

 

I stedet for at introducere en ny disciplin, forsøger MoP porteføljestyring at bygge videre på, og bedre koordinere de eksisterende processer som strategisk planlægning, investeringsvurderingen og projekt-og programledelse.

Porteføljestyring beskæftiger sig ikke med den detaljerede styring af disse projekter og programmer, men snarere den nærmere styring af forandringsprojekter og programmer fra en strategisk synsvinkel, der fokuserer på de centrale spørgsmål, der er skitseret ovenfor.

 
 

Dette afspejles i følgende formelle definition for porteføljeforvaltning, der er:

"En koordineret samling af strategiske processer og beslutninger, der tilsammen gør det muligt at skabe den mest effektive balance imellem organisatoriske ændringer og business as usual".

 

Porteføljestyring kan bruges effektivt inden for bestemte direktorater i organisationen - for eksempel 'it-portefølje'.

Imidlertid realiseres den største succes, når bestyrelserne bruger porteføljestyring til at levere organisationens samlede forandingsportefølje som en helhed.

 
Porteføljestyring behandler følgende grundlæggende spørgsmål
 
 

Gør vi de rigtige ting?

Gør vi disse ting rigtigt?

Vigtigst af alt er, realiserer vi alle fordelene i form af mere effektiv service og effektivitets- besparelser fra de ændringer, vi gennemfører?

 

De mekanismer der skal til for at kunne besvare disse spørgsmål, er indarbejdet i MoP modellen.

 
Læs mere om vores uddannelser og akkrediteringer
 
 
 
Bliv ringet op
Har du spørgsmål eller brug for kompetencerådgivning? Indtast dit telefonnummer eller e-mail, så kontakter vi dig snarest muligt.
Selskab :
Navn :

Telefonnummer / E-mail :

Besvar venligst nedenstående spørgsmål for at fortsætte: