Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel
Du får en stærk kombinationen af e-læring, selvstudie og 3 dages undervisning med en fagligt yderst kompetent underviser med stor erfaring og indblik i anvendelse af den fællesstatslige it-projektmodel.

 

Formål
Du vil med dette kursus udvikle en grundig forståelse af Best Practice for statslig it-projektledelse; opbygge et solidt vidensfundament, du kan udnytte til at gennemføre effektive it-projekter i staten; erfaringsudveksle og netværksopbygge med kolleger.

Du har efter endt kursus kendskab til og forståelse for it-projektmodellen, og kan styre projekter efter retningslinjerne for gennemførelse af it-projekter i staten.

Du ved, hvornår og hvordan den skal bruges, og du kan bruge den på et it-projekt i din egen organisation i overensstemmelse med hensigten; i henhold til budgetvejledningen og øvrige vejledninger til modellen.
 

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, der har behov for kendskab til den fællesstatslige it-projekt-model. Du kan eksempelvis have rollen som projektleder, styregruppe-medlem eller hyppigt fungere som projektdeltager.

 

Indhold
For at skabe optimalt overblik er kurset bygget op omkring faserne i den fællesstatslige it-projektmodel og de obligatoriske ledelsesprodukter.

Der arbejdes bl.a. med følgende områder:

  • Rammer for gennemførelsen af statslige it-projekter
  • Praktisk brug af modellen
  • Fasemodel
  • Produktbaseret planlægning
  • Risikohåndtering og –styring
  • Organisering og roller
  • Business Case og gevinstrealisering

De 5 principper

Endelig vil du som deltager bl.a. skulle reflektere over i hvilket omfang og hvordan lever nuværende eller tidligere projekter op til de 5 principper for statslige it-projekter:

1 - Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.
2 - Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst muligt omfang.
3 - Kun projekter med klart beskrevne omkostninger, gevinster og effekter bør gennemføres.
4 - Projekter skal afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.
5 - Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau.

 

Undervisere

Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring.

De har en bred erfaring inden for den offentlige sektor, koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.
Kurset afholdes på dansk med danske materialer.

 

Metode
ACTION LEARNING – Arbejdsformen veksler mellem erfaringsbaseret gennemgang af modellens centrale elementer, gruppearbejde med udgangspunkt i case-materiale samt plenum-drøftelser. Casen ”Digitalisering af Velfærdsstyrelsen” er udviklet specifikt til dette kursus.

Forudsætninger
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i kurset.

 

Forberedelse
E-læringsmodulet ”Den fællesstatslige it-projektmodel”, ca. 2 timer.

4 korte selvstudieguides til Digitaliseringsstyrelsens vejledninger samt Finansministeriets Budgetvejledning, ialt ca. 5 timer.

 

Vil du vide mere?
For personlig rådgivning kontakt Pernille Mossner på 3113 5330 eller pm@peakconsulting.dk

Du er altid velkommen til at kontakte Peak på 3526 2880 eller info@peakkurser.dk

 

 

 

 

 

 

 

Kommende kurser

 

Tilmeld dig direkte i Statens Campus portal via nedenstående links:

23. - 25. april 2018 

22. - 24. oktober 2018

 

Tilpasset uddannelse

 

Vi tilbyder også tilpasning af interne uddannelser og kurser.

Kontakt Peak

 
Se også
Bliv ringet op
Har du spørgsmål eller brug for kompetencerådgivning? Indtast dit telefonnummer eller e-mail, så kontakter vi dig snarest muligt.
Selskab :
Navn :

Telefonnummer / E-mail :

Besvar venligst nedenstående spørgsmål for at fortsætte: