Tilpasning af intern uddannelse

Tilpasning af intern uddannelse


Uddannelsespakken i dette katalog er solidt fagligt forankret i undervisernes praktiske erfaring og Peaks samarbejder med statslige, selvejende og andre offentlige organisationer.  

Vi ved, at der trods lighedspunkter mellem offentlige institutioner (statslige og selvejende) også er væsentlige forskelle i deres problemstillinger og projekttyper.

 

Forskellene vedrører eksempelvis:

  • Beskæftiger institutionen sig med myndighedsbehandling?
  • Leverer man primært leveranceprojekter ud mod brugere eller andre institutioner?
  • Arbejder man primært efter en lokal projektmodel eller standarder som statens it-projektmodel, PRINCE2® mv.?
  • Hvordan understøtter projektværktøjer og skabelon strukturer projektarbejdet i praksis?

Der er også helt naturligt forskellige fremherskende projektsamarbejdsformer og -kulturer i forskellige institutioner.

Vi tilbyder derfor vedlagsfrit mindre tilpasninger til den enkelte kundes anvendte projektarbejdsformer og behov ved køb af intern uddannelse under Projektledelsesaftalen.

 

Proces for tilpasning
Tilpasning sker med udgangspunkt i de temaer, målgrupper og overordnede mål, som er beskrevet for de enkelte kurser. Peak anvender en etableret proces, som både tilgodeser institutionens behov og kvalitetssikrer, at Projektledelsesaftalens bestemmelser overholdes.

Tilpasning sker i tæt dialog mellem opdragsgiver og Peaks undervisere.

Kontakt Peak for at modtage en uddybende procesbeskrivelse og høre mere om hvordan vi kan tilpasse intern uddannelse (lukkede kurser) til jeres organisation.

 

Adgang til Projektledelsesaftalens muligheder
Er du i tvivl om hvordan I får adgang til kompetenceudvikling via Projektledelsesaftalen – eller om jeres organisation er omfattet af rammekontraktens kriterier?

Vi hjælper gerne videre med en afklaring af de formelle rammer.

 

Personlig rådgivning

For vejledning om tilpasning af intern uddannelse kontakt gerne kontraktansvarlig Director of Training Rikke Bang på 2075 9424 eller rb@peakconsulting.dk

 

Bliv ringet op
Har du spørgsmål eller brug for kompetencerådgivning? Indtast dit telefonnummer eller e-mail, så kontakter vi dig snarest muligt.
Selskab :
Navn :

Telefonnummer / E-mail :

Besvar venligst nedenstående spørgsmål for at fortsætte: