IPMA
IPMA®

IPMA (International Project Management Association) er den europæiske paraplyorganisation, det står bag ”The IPMA Competence Baseline” (ICB’en). ICB’en angiver standarder og retningslinjer for projektledelse i relation til erfaring, metodeviden og adfærd. Hvert medlemsland udarbejder typisk deres egen “National Competence Baseline” (NCB), hvor forskellige kulturaspekter indarbejdes.

Den danske NCB er beskrevet i bogen ”Kompetencer i projektledelse”.

Kompetencerne dækker over tre evner til henholdsvis at:

  Udvise en ledelsesadfærd, der passer til projektet og situationen

  Anvende metoder for projektledelse ved brug af både viden og erfaring herom, og

  Lære af projektledelse og anvende indhøstet erfaring ved ledelse af nye projekter

IPMA Model

Selve IPMA certificeringen udbydes i Danmark kun af foreningen "Dansk Projektledelse".

"Dansk Projektledelse" certificerer projektledere i henhold til procedurer og indhold, som er udviklet og valideret af International Project Management Association (IPMA). Det betyder, at du som IPMA Certificeret projektleder er internationalt anerkendt.

Det samlede certificerings-program omfatter fire niveauer:
IPMA Model

De forkortede betegnelser på de fire certifikater er: IPMA D, IPMA C, IPMA B og IPMA A. Alle titlerne er registreret. IPMA Certificering ® går ud på at teste projektlederens kompetencer i at lede projekter, herunder teste projektlederens evne til at anvende viden og erfaring på en hensigtsmæssig måde.

IPMA A: 5 års erfaring med program- eller porteføljeledelse

IPMA B: 5 års projektledererfaring

IPMA C: 3 års projektledererfaring

IPMA D: 1 års projektledererfaring (anbefaling på D-niveau)

Ved udgangen af 2013 har mere end 6000 projektledere deltaget i IPMA Certificering i Danmark.

Læs mere om vores IPMA uddannelser

Peak tilbyder følgende uddannelser inden for IPMA:

Har du allerede en IPMA certificering, uanset niveau tilbyder vi følgende:
For more information
OFFICIAL SITES
Bliv ringet op
Har du spørgsmål eller brug for kompetencerådgivning? Indtast dit telefonnummer eller e-mail, så kontakter vi dig snarest muligt.
Selskab :
Navn :

Telefonnummer / E-mail :

Besvar venligst nedenstående spørgsmål for at fortsætte: