PRINCE2 Foundation e-Learning
PRINCE2 Foundation e-learning

Med PRINCE2 Foundation e-learning kurset opnår du et solidt kendskab til verdens mest anerkendte Best Practice indenfor projektledelse. Du får overblik over PRINCE2 som metode til projektledelse, herunder de principper, processer og temaer, der er centrale for at køre projekter.

Det modul-baserede materiale giver dig mulighed for at følge et komplet kursus indenfor rammerne af din egen planlægning. Materialet er opbygget omkring Peaks ”live” PRINCE2 kursus med en af vore dygtige, akkrediterede undervisere.

Peak udbyder som en af de få, i samarbejde med Lederne, PRINCE2 Foundation e-learning på dansk og med dansk eksamen.

 
Kursusmål og udbytte
 

   Indsigt i og forståelse for PRINCE2 metoden

   Grundig forståelse af Best Practice projektledelse

   Indblik i PRINCE2 projekters livscyklus

   Overblik over PRINCE2 projektmodel

   Bestået Foundation eksamen

   Et solidt vidensgrundlag, du senere kan udnytte til at bestå Practitioner eksamen

 
Det fulde kursus - på din egen tid
 

Kurset er opbygget, så du får en grundig forståelse af PRINCE2 projekters livscyklus og flow:

 

–   Vejen til en vellykket PRINCE2 selvstudium

–   PRINCE2 strukturen

–   Start af et projekt

–   Organisation

–   Business Case

–   Ledelse af et projekt

–   Initiering af et Projekt

–   Kvalitet

–   Risiko

–   Planlægning

–   Fremdrift

–   Ledelse af en Faseovergang

–   Styring af en Fase

–   Styring produktleverancer

–   Afslutning af et projekt

Du får således ”hele pakken”, leveret når det passer dig!

 
Deltagerprofil og forudsætninger
 

   Du ønsker kendskab til PRINCE2 metoden.

   Du eller din organisation ønsker en kontrolleret tilgang til projektledelse og projekthåndtering.

   Du er involveret i projekter som f.eks. projektleder eller projektdeltager.

   Du er indstillet på, at et PRINCE2 selvstudium stiller krav til disciplin og ansvar for egen læring.

   Kendskab til projektarbejde er en fordel.

   IT-krav: Google Chrome Browser.

 
Pris
 

Prisen er kr. 8.000 ekskl. moms.

 
Inkluderet i prisen
 

–   16 undervisningsmoduler med videoklip

–   Quizzer til at teste din forståelse

–   Selvstudiepakke tilsendt inkl. PRINCE2 manual

–   Introduktionshæfte og Procesmodel i hard copy

–   Studieplan og supplerende materiale

–   2 PRINCE2 Foundation prøveeksamener

–   Gode råd til din eksamen

–   6 måneders online adgang

–   Sparring med din PRINCE2-underviser pr. mail

–   1 PRINCE2 Foundation eksamen

–   Samlet pris: kr. 8.000 ekskl. moms

 
 
Underviserne bag dit PRINCE2 kursus
 

Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af APM Group.

 
Eksamen
 

Eksamen afholdes af Peak Consulting Group

–   Varighed: 60 minutter

–   Format: Multiple Choice

–   Sprog: Dansk

–   Beståelseskrav: 35 ud af 70 rigtige (50%)

Deltagelse i eksamen forudsætter, at du har gennemført PRINCE2 Foundation e-learning kurset.

Du får eksamensresultatet umiddelbart efter eksamen.

Dit certifikat tilsendes efterfølgende.

 
Tilmelding
 

Ved tilmelding skal du skrive en mail til info@peakkurser.dk og vi vil hurtigt muligt sørge for, at du bliver tilmeldt. Når din faktura er betalt vil vi sende dig din selvstudiepakke.

 
Information fra APM Group
 

I forbindelse med din eksamen er beskrevet et sæt Vilkår og Betingelser for eksamenskandidater. Læs venligst denne information før din eksamen på http://www.apmg-international.com/home/TermsandConditions.asp.