Statens IT-Projektmodel
Statens it-projektmodel

Dette kursus er baseret på Digitaliseringsstyrelsens kursusmateriale, koblet med Peaks erfaringer fra succesful gennemførelse it-projekter i staten.

Den fællesstatslige it-projektmodel for statslige digitaliseringsprojekter skal anvendes i forbindelse med alle it-projekter i staten, hvor de samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug, udgør 10 mio. kr. eller derover, jf. Budgetvejledning 2011 punkt 2.2.18.

Kurset er relevant for såvel nye som erfarne projektledere og ledere i staten, der skal arbejde med større it-projekter.

Udover en indføring i modellen, får du også

Viden omkring praktisk anvendelse og skalering af den fælles statslige it-projektmodel.

Solid indsigt i og forståelse for de ledelsesmæssige aspekter af projektlederrollen.

Værktøjer til effektivt samarbejde med styregruppen.

KURSUSKALENDER

Statens it-projektmodel
15.-16.nov 18 København Ø
Bliv ringet op
Har du spørgsmål eller brug for kompetencerådgivning? Indtast dit telefonnummer eller e-mail, så kontakter vi dig snarest muligt.
Selskab :
Navn :

Telefonnummer / E-mail :

Besvar venligst nedenstående spørgsmål for at fortsætte: