ViewNewsDetails
Invitation til bruncharrangement
12-01-2017

Peaks nye projektlederuddannelse er et 24-timers action forløb, som retter sig mod den erfarne projektleder, der gerne vil højne sit kompetence­niveau, specielt inden for ledelse.

 

Projektledelse betragtes ofte som en værktøjsdisciplin, og i de første år som projektleder vil de fleste have fokus stift rettet mod at blive fortrolig med risiko­vurdering, ressourcehåndtering og de øvrige redskaber, der gerne skal være på plads.

 

Men projektledelse er også netop ledelse. Den del af opgaven er mindre håndgribelig og mere overset, og det er den udfordring, vores forløb kom­mer i møde. Vi retter blikket mod projektlederens evner til at lede og hånd­tere de elementer, vilkår og omgivelser, der er mest betydende for projek­tets succes. Det er områder som samarbejde og kommunikation samt ev­nen til at træde i karakter som projektleder.

 

Torsdag 16. marts præsenterer vi uddannelsens formål og forløb ved et gratis tre timers brunch-arrangement. Vi håber på at se dig, som er en er­faren projektleder eller leder for rutinerede projektledere og søger udvik­ling inden for ledelse af komplekse projekter.

 

Vores tilgang er baseret på tre kerneelementer:

·         Aktionslæring (train as you go)

·         Løbende evaluering og erfaringsopsamling

·         Implementering af læring fra uddannelsesforløbet til projektlederens dagligdag.

 

Vi ser frem til at byde dig velkommen til en udbytterig formiddag. Arrangementet afholdes på Lyngbyvej 2, 2100 København Ø.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig direkte her

Vi ser frem til at byde dig velkommen til en udbytterig formiddag.

Har du nogle spørgsmål er du meget velkommen til at ringe eller skrive direkte til Anette Zobbe tlf. 3133 1601, mail az@peakconsulting.dk eller Henrik Timm tlf. 2075 9418 eller ht@peakconsulting.dk