Statens IT-Projektmodel
Government IT project model

Dette kursus er baseret på Digitaliseringsstyrelsens kursusmateriale, koblet med Peaks erfaringer fra succesful gennemførelse it-projekter i staten.

 

Den fællesstatslige it-projektmodel for statslige digitaliseringsprojekter skal anvendes i forbindelse med alle it-projekter i staten, hvor de samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug, udgør 10 mio. kr. eller derover, jf. Budgetvejledning 2011 punkt 2.2.18.

 

Kurset er relevant for såvel nye som erfarne projektledere og ledere i staten, der skal arbejde med større it-projekter.

 

Udover en indføring i modellen, får du også

  • Viden omkring praktisk anvendelse og skalering af den fælles statslige it-projektmodel 
  • Solid indsigt i og forståelse for de ledelsesmæssige aspekter af projektlederrollen
  • Værktøjer til effektivt samarbejde med styregruppen.

 

 

COURSE CALENDAR

Statens it-projektmodel
We call you
If you have questions or need competence advice? Enter your phone number or e-mail, we will contact you as soon as possible.
Company :
Name :

Phone number/Email:

Please answer the below question to proceed: