PRINCE2® for ledelsen/ styregruppen
PRINCE2® for management / steering committee

PRINCE2® for ledelsen er en workshop for ledere, der deltager i styregrupper for projekter med særligt fokus på de ledelsesmæssige behov og opgaver.

PRINCE2 anvendes i stigende grad som “Best Practice” projektstyringsmetoden indenfor såvel den offentlige som den private sektor, da metoden kan anvendes til planlægning og styring af projekter af enhver type, størrelse og omfang.

Målgruppen for workshoppen

Beslutningstagere og ledere, der deltager i styregrupper, samt ledere, som ønsker en øget forståelse af principperne i PRINCE2. Workshoppen fokuserer på organisering af projekter og styregruppens kontrolmuligheder. Herunder hvordan PRINCE2 kan anvendes til at skabe et godt grundlag for porteføljestyring.

Prince2 Logo
Udvalgte referencer

   Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

   Statens- og Kommunernes Indkøbsservice

   AAlborg Kommune

   BaneDanmark

   BRFkredit

   IT Universitet

   Rigspolitiet

   DPU

   Maersk

We call you
If you have questions or need competence advice? Enter your phone number or e-mail, we will contact you as soon as possible.
Company :
Name :

Phone number/Email:

Please answer the below question to proceed: