Gevinstrealisering i øjenhøjde
Case - Koebenhavns Kommune

Københavns Kommune, Socialforvaltningen, ønskede følgende:

At have en metode hvor organisationen inddrages i kortlægningen og opfølgningen af de gevinster – kvalitative som kvantitative – de enkelte digitaliseringsprojekter medfører.

At have en ensartet metode og tilgang til gevinstrealisering, så Socialforvaltningen på en professionel måde kan synliggøre, måle og følge op på digitaliseringsprojekternes gevinster.

Som et led i arbejdet med at etablere værktøjer, processer, kompetenceopbygning og forankre tiltagene, blev publikationen "Gevinstrealisering i øjenhøjde" til.

Københavns Kommune, Socialforvaltningen, har med Peaks assistance opnået i højere grad at kunne kvalificere business cases, og øge graden af gevinstrealisering, til glæde for borgere og medarbejdere i kommunen.

Se publikationen her